مــا دو تـــا جیــکــ جیـکــ
 
شعــر و داسـتان جمـلـات زیبــا و خنـده دار عکـس هــای آخـر خنــده

سایت تفریحی کوتول

 بکس دیزاین

یـه مـرز بـاریکـی هسـت بیـن رک بـودن و بیشعـوری

کـه همـه بـا افتخــار ردش میکنـن میگـن : میـگ میـگ

:|برچسب‌ها: اس ام اس جدید فیس بوکی, طنز جدید آخر خنده, جوک باحال آخر خنده, فیضبوک, طوس چت
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃


بـه مسـئـولیـن بگیـد ولنتـــایـن رو 1 هفتــه کنـن

والـا آدم نمیـتـونـه بـه همـه بـرسـه شـرمنـده میشـه :|برچسب‌ها: اس ام اس جدید فیس بوکی, طنز جدید آخر خنده, جوک باحال آخر خنده, فیضبوک, طوس چت
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃
میخـوام بکنمـت

.

.

.

.

.

.

ولـی بـا خـودم میگـم گـل کـه کنـدن نـداره

(منحـرفـا دستـا بـالـا )


خخخخخخخخخبرچسب‌ها: اس ام اس ضد حال جدید, جوک فیس بوکی جدید, طنز آخر خنده, فیضبوک, طوس چت
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃

بـرادر دوستـم میگفـت حـوا جـون :

نمیـدونـی کـه چـی شـده

تـو حـال خـودم بـودم 1 دفعـــه بـابـام در اتــاقمـو بـاز کـرد

اومـد تـو

1دفعـــه شـروع کـرد بـه فحـش دادن

منـم همچیـن بـا تعجـب نیگــاش میکـردم

بعـد کـه سـاکـت شـد

گفتـم خـو حـالـا چـی شـده منـو فحـش بـارون میکنـی

میگـــه تصـادف کـردم

میگـــم خـب بـه مـن چـه ربطـی داره آخــه

میگـــه آخـه داشتـم بـه تـو فکــر میـکــردم :|برچسب‌ها: اس ام اس فیسبوکی جدید, طنز آخر خنده, جوک باحال آخر خنده, فیضبوک, طوس چت
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃

تـوصیـه آمـریکــایـی :

سـال اولـی کـه کمپــانـی مـاشیـن میـده بیـرون نخـریـد

تـا ایـرادشـو بفهمـه درستـش کنـه بعـد بخـریـد


تـوصیـه ایـرانـی :

سـال اولـی کـه کمپــانـی مـاشیـن میـده بیـرون بخـریـد

تـاسـال بعــد گنـد نــزده بـه مـاشیـنـه :|برچسب‌ها: اس ام اس فیسبوکی جدید, طنز آخر خنده, جوک باحال آخر خنده, فیضبوک, طوس چت
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃

بــه مــامـان میگــم : حــاج خــانـم شــام چـی داریــم؟

میگــه : آنچــه گــذشــت

میگــم : جـدیــده؟

میگـــه : آره

میگــم : خـو حــالـا چـی هســت واسـه سلـامتـی مفیــده؟

میـگـه : آره غـذای 1 هفتـه پیـش کـه کـوفـت نکــردی

و قـاطـی کـردم 2 تـا تخـم مـرغ زدم بهـش سـرخـش کـردم

اگـه اینـو نخـوری فـردا شـب پـس از ســـالهـا داریــم :|برچسب‌ها: اس ام اس فیسبوکی جدید, طنز آخر خنده, جوک باحال آخر خنده, فیضبوک, طوس چت
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃

پسـر کــه نبـــاشـی

.

.

.

.

.

.

.

دختــــری

بـه همیــن بـرکــت قســـم :|برچسب‌ها: جوک جدید فیس بوکی, آخر خنده باحال, اس ام اس جدید خنده دار, فیضبوک, طوس چت
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃

مـــورد داشتیـــم بـه طــرف گفتــن آرزوتـو بگــو

.

.

.

.

.

.

.

و اون شــروع کـــرده از مـن صحبـــت کـــردن :))برچسب‌ها: اس ام اس ضد حال جدید, جوک فیس بوکی جدید, طنز آخر خنده, فیضبوک, طوس چت
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃

دختـر خـالـم5 سـالشـه

اذیـت میکــرد گفــتـم غـزل یـا میشینـی

یـا میگـم شکیـب بیـاد تـورو بـبـره

جـاتـون خـالـی الـان 2 سـاعتـه داره گـریـه میکنـــه

خخخخبرچسب‌ها: اس ام اس فیسبوکی جدید, طنز آخر خنده, جوک باحال آخر خنده, فیضبوک, طوس چت
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃

یکـی از مشکلـات بنـده اینـه کـه بلـد نیستـم مـخ بـزنـم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

آخـه خـدادادی دل میبـرم

بعلــــــــــــــــــــه


:|برچسب‌ها: اس ام اس ضد حال جدید, جوک فیس بوکی جدید, طنز آخر خنده, فیضبوک, طوس چت
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃

تـوی فـرهـنـگ مـن

تـا 6 صبـح بیـدار مـونـدن بهتـراز اینـه کـه 6 صبـح بیـدار شی :|برچسب‌ها: جوک جدید فیس بوکی, آخر خنده باحال, اس ام اس جدید خنده دار, فیضبوک, طوس چت
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃


دختـر خـالـم 5 سـالشـه دیشـب گـریـه میکـرد بـراش تبلـت خـریـدن

مـن 5سـالـم بـود 3 مـاه گـریـه کـردم

بـرام شمشیـر پلـاستیکـی بخـرن

تـازه بعـدشـم تغیـیـرکـاربـری داد بـا همـون میـزدنـم :|برچسب‌ها: جوک جدید فیس بوکی, آخر خنده باحال, اس ام اس جدید خنده دار, فیضبوک, طوس چت
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃

غمگیــنـم ... !!!

مـانـنـد مـادری کـه تـازه از آرایشگـاه آمـده

و میبینـه ابـروهـای بـرداشتـه پسـرش زیبـاتـر از ابـروهـای خـودشـه

ینـی اینقـد غمگیـنـا !!!!


:|برچسب‌ها: اس ام اس جدید و باحال, جوک جدید و باحال, جوک های فیس بوکی, اس ام اس های آخر خنده, طوس چت
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃

بـه بعضیـام بـایـد گفت:

« بـاشـی هستـی »

« نبـاشـی هستـن »

« تـازه بـودی هـم بـودن »


بعلـــــــــــه
برچسب‌ها: اس ام اس جدید و باحال, جوک جدید و باحال, جوک های فیس بوکی, اس ام اس های آخر خنده, طوس چت
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃


اگـر اون خـوانـنـده معـروف کـه ایـن شعـر و خـونـد :


« هـر چـی دلـت میـخـواد بـبـر


گیتـارو بـا خـودت نبـر »


اگـه بـه جـای کلمـه گیتـار از کلمـه مـودم استفـاده کـرده بـود


الـان بـه جـای خنـدیـدن بهـش


گـریـه هـم میکـردیـم


والــــا
برچسب‌ها: اس ام اس جدید خنده دار و باحال, جوک فیس بوکی جدید, اس ام اس جدید فیس بوکی, جوک آخر خنده, طوس چت
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃جـواب یـک حـوا: نـه دیگـه در ایـن حـد شیطـون نیستـمبرچسب‌ها: عکس پرسشی, نظر سنجی, سوال, طوس چت, آشپز آنلاین
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃


سلـام بـه همـه دوستـای عـزیـز

اینـم از گـالـری عکـس دوم

ایـن دفعـه تصمیـم گـرفتـم عکـس متحـرک عـاشقـانـه بـذارم

امیـدوارم دوس داشتـه بـاشیـد
لطفـا ادامـه مطلـب را دنبـال کنیـدبرچسب‌ها: عکس عاشقانه متحرک, عکس متحرک اشک, عکس های زیبا, طوس چت, عکس متحرک قلب

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃

فـارسـی را پـاس بـداریـم

زرتـی تـو فیـس بـوک نگـیـم کـراواتـت تـو حلقـم

بگیـم : دراز آویـز زیـنـتیـت در گلـویـم :|برچسب‌ها: اس ام اس جدید و باحال, جوک جدید و باحال, جوک های فیس بوکی, اس ام اس های آخر خنده, طوس چت
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃

تنهـایـی ینـی خشتکـت پـاره بـاشـه

خـودت نـدونـی

کسـی هـم نیـاد بهـت بگـه

ببخـشیـد اشک تـو چشمـام اجـازه نمیـده

مـانیتـورو ببیـنـم

بـبخشیـد واقعـا
برچسب‌ها: اس ام اس جدید و باحال, جوک جدید و باحال, جوک های فیس بوکی, اس ام اس های آخر خنده, طوس چت
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃

بـرادر دوستـم میگفـت حـوا جـون:

پشـه هـای الـان چقـد پـررو شـدن

گفتـم چطـور مگـه

گفـت هنـوز پشـه هـای خـونـه مـا هستـن

بسکـه خـوردن شبیـه خـرس شـدن

قبلنـا یـادمـه فـوت میکـردی میـرفتـن تـو افـق محـو میشـدن

الـان میـرم میـزنـم تـوسـرش

جـف پـا میـاد میکـوبـه تـو چشـمـم

آخـه اینـم پشـسـت مـا داریـم :|

پشـه هـم پشـه هـای قـدیـم

پ.ن : بچـه هـا سـرعـت نتـم در حـد حلـزونـه جـانبـازه

شـرمنـده نمیتـونـم فعلـا بـه کسـی سـر بـزنـم :(برچسب‌ها: پشه, جوک آخر خنده, جوک جدید, طوس چت, برادر دوستم
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃


اینـم وضـع زنـدگـی جـوونـای امـروزی :

تـو تـوالـت فکـر میکـنـن

تـو امتحـان میـریـنـ ـ ـ ن
برچسب‌ها: امتحان, اس ام اس خنده دار امتحان, جوک آخر خنده, اس ام اس جدید طنز, طوس چت
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃


بعضـی از پسـرارومیشـه فقـط بـه چشـم خـواهـری دیـد


و لـا غیـر!!!!! دختـرا دس جیـغ هــــوررررا
برچسب‌ها: ضد پسر, جوک باحال, اس ام اس جدید خنده دار, پسرای امروزی, طوس چت
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃


بـرادر دوستـم میگفتـ حـوا جـون:

گفتـم بلـه بـاز چـی شـده

گفـت چـن روز پیـش داشتـم از 1 جـایی رد میشـدم

دیـدم 1 بچـه نشستـه قلیـون میکشـه

گفتـم بچـه جـون چـرا قلیـون میکشـی پـولتـو دود میکنـی

بـرگشـت گفـت تـو چـرا غـذا میـخـوری پـولتـو عـَ . . ن میکنـی :|

ینـی حـوا جـون تـا حـالـا تـو عمـرم ایـنجـوری قـانـع نشـده بـودم
برچسب‌ها: جوک آخر خنده, اس ام اس باحال, خوراک, قلیون, طوس چت
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃


حـالـا وقـت بـرای درس خـونـدن داریـم کـو تـا فـَــــــــردا


زمـزمـه هـای شیطـان شـب امتحـان
برچسب‌ها: شیطان, زمزمه های شیطانی, امتحان, مدرسه, طوس چت
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃


از همـون زمـانـی کـه تـرجیـح داده شـد بـه جـای تـابلـویـه

« از سـرعـت خـود بکـاهـیـد»

از سـرعـت گیـر استفـاده شـد

بشـر فهمیـد بـه شعـورش امیـدی نیسـت
برچسب‌ها: حقوق بشر, قوانین رانندگی, جوک خنده دار, اس ام اس آخر خنده, طوس چت
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃


اگـه مـردن حقـه

پـس هـر کـی مـرد بـایـد بـه خـانـوادش بگیـم بـالـاخـره بـه حقـش رسیـد

مـا کـه از حقمـون گـذشتیـم
برچسب‌ها: مرگ, مردن, زندگی پس از مرگ, اس ام اس خنده دار, طوس چت
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃


برادر دوستم میگفت حوا جون:


واااااای وااااااااای چشمت روز بد نبینه


گفتم خب تعریف کن ببینم دیگه چی شده


گفت:


دختر همسایمون بس که از خونه بیرون نیومده روابط عمومیش ضعیف شده


گفتم خب


گفت:یه بار آش نذری پخش میکردن اومد آیفونمونو زد گفتم کیه ؟


گفت آشه !


حالا تو بگو من با این دختر همسایه


که مامانمم نشونش کرده برام چیکار کنم :|
برچسب‌ها: آشپز آنلاین, بیتوته, آوازک, پیچک, طوس چت
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ توسط ❃ یـکـ آدمــ ❃
طراح قالب : { مــــادوتـــــاجــیـــکـ جـــیــکـ}